#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Протест с Вх.№ 151/09.09.2019 г. от Александър Констатнтинов Атанасов – прокурор в Административен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Варна
Номер: 71-443Дата: 10.09.2019
Текст:
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и Протест с Вх.№ 151/09.09.2019 г. от Александър Констатнтинов Атанасов – прокурор в Административен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Варна против текстовете на чл.22 ал.2 и чл.68 ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла, Общински съвет град Бяла

РЕШИ :

1. Отменя текста на чл.22 ал.2 от от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла.
2. Отменя текста на чл.68 ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла.
Предложениеназад
Номер: 151Дата: 09.09.2019
Вносител: Александър Констатнтинов Атанасов – прокурор в Административен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Варна

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация