#  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Прекратяване на Процедурата по финансово оздравяване на Община Бяла, област Варна
Номер: 72-449Дата: 26.09.2019
Текст: На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.130д, ал.4 и във връзка с чл.130л, ал.1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Решение на Общински съвет-Бяла №32-160/13.04.2017 г. ,Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
1.Прекратява срока на Процедурата по финансово оздравяване на Община Бяла, област Варна.
Предложениеназад
Номер: 159Дата: 26.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация