#   Проектодокументи
01.11.2010 Актуализациа на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с допълнение на Раздел III, т.3 от Програма за управление на отпадъците на територията на община Бяла, и необходимостта от одобряването и от Общински съвет – гр.Бяла , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове предлагам на Вашето внимание проекта за решение за одобряване на допълнение и Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на община Бяла, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 01.11.2010г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21 ал.12 от ЗМСМА, чл.79 ал.4 ат Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.29 ал.2 и ал.3 от Закона за управление на отпадъците , Общински съвет гр.Бяла реши :

Допълва Раздел III, т.3 от Програмата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, като след абзац „В това отношение, Община Бялаще съдейства при проучвания за местни или регионални решения за изграждане на инсталации за рециклиране на битови отпадъци или компостиране на биоразградими отпадъци”, се добавя нов както следва :

„В това отношение, Община Бяла ще съдейства при проучвания за местни или регионални решения за изграждане на инсталации за рециклиране на битови отпадъци или компостиране на биоразградими отпадъци, кокто и варианти за създаване на сдружение с цел изграждане на Завод за преработка на твърди битови отпадъци със съседните общини”

С уважение
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация