#   Проектодокументи
14.02.2012 Проект за решение на ОбС Бяла за одобряване на изменението на чл.12 от глава V на “ Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земи за земеделско производство , които се определят по “ Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” е необходима актуализация на чл.12 от глава V ”Определяне на базисни наемни цени при отдаване под наем на общински земи за земеделско производство” на Методиката, одобрена от Общински съвет – гр.Бяла.
Предвид това на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание изготвеният проект за решение на ОбС- Бяла за одобряване на изменението на чл.12 от глава V на “ Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 14.02.2012г./.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация