ОБА8 2106 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност - чл. 19, ал. 3
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление за регистрация за упражняване на частна ветеринарна практика;
   2. Документ за правоспособност /диплома/;
   3. Трудова книжка /документ за трудов стаж/;
   4. Удостоверение от РВМС;
   5. Свидетелство за съдимост.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • 10.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА8

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация