ОБА1 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8
   Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1
 • Нужни документи:
  • 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;        
   2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно.    
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация