ОБА9 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 211, ал. 4, чл. 131б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл. 45, ал.2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бяла  
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Издадено от Кмета на общината разрешение за отсичане на дървета;
   3. Документ за платена такса;
 • Срок за предоставяне:
  • 1 работен ден
 • Такса(лв):
  • 2 лв./куб.м
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА9

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация