ОБА13 2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 74
 • Нужни документи:
  • 1. Писмено искане на Президента на Република България във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България;
   2. Искане на орган на НАП във връзка с осъществяване на правомощията му при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;
   3. Писмено искане на Главния прокурор, управителя на Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, директора на Агенция 'Митници' или директора на съответното териториално поделение на Агенция 'Митници', ръководителите на Държавна агенция 'Национална сигурност', Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, председателя на Сметната палата, председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната комисия по хазарта - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия;
   4. Писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • « Обратно към услуги ОБА13

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация