ОБА14 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 • На основание на:
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
   Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40
 • Нужни документи:
  • 1. Искане в свободен текст;
   2. Писмо с данни от НОИ;
   3. Копие от трудова книжка.
 • Срок за предоставяне:
  • 14 работни дни от постъпване на искането
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • « Обратно към услуги ОБА14

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация