ОБА1 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
   Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 16
 • Нужни документи:
  • 1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;
   2.Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация