ОБА1 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак ;
   3. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;
   4. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
   5. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;
   6. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК.
 • Срок за предоставяне:
  • до 3 работни дни
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация