ОБА1 2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
   Закон за електронното управление - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
   Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 3, ал. 3; чл. 19
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за самоличност;
   3. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
   4. Официално писмо от институцията изискваща услугата.

 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация