ОБА3 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3; чл. 124, ал. 7
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Скица-предложение за изработване на ПУП;
   4. Задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ;
   5. Документ за самоличност/ пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Такса(лв):
  • 150
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация