ОБА3 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

  • На основание на:
    • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1
  • Нужни документи:
    • 1. Заявление по образец;
      2. Документ за собственост;
      3. Виза за проектиране- оригинал;
      4. Три екземпляра на инвестиционния проект;
      5. Становища и разрешителни, изискващи се по специални закони.
  • Срок за предоставяне:
    • 14 дни- при наличие на предварителен доклад за съответствие и
      30 дни - при разглеждане на проекта на ОЕСУТ
  • Такса(лв):
    • 150.00 лв.
  • Бланки:
  • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация