ОБА3 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

 • На основание на:
  • ЗУТ - чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1
   Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документи за собственост;
   3. Парцеларен план
   4. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Такса(лв):
  • 50.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация