ОБА4 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 621
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език;
   3. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд /ако става въпрос за съдебно решение/;
   4. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с което декларира, че са спазени условията в чл. 117, т.3 и т.4 от КМПЧ
   5. Документ за самоличност;
   6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Такса(лв):
  • 30.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА4

 

© Община Бяла 2006-2019
начало | карта на сайта | © Copyrights | webdesign | помощ | администрация