#  Регистър по чл.
Администрация Структура Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Регистър по чл. 18, ал.1 от ЗПУКИ
Регистър на основание § 2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ

име длъжност основание дата на подаване декларация
Ръководство
1инж. Пеньо НеновКметчл.35, ал.1, т.111.11.19 г.файл декл.
2Милена Катрева-ПанайотоваЗам.-кметчл.35, ал.1, т.112.11.19 г.файл декл.
3Йордан ЧерневСекретарчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Кметски наместници
1Георги КолевКм. наместник на с.Дюлиночл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
15.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
2Йорданка КостадиноваКм. наместник на с.Господиновочл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.215.11.19 г.
15.11.19 г.
файл декл.
файл декл.
3Галин ГеоргиевКм. наместник с.Горицачл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Пряко подчинени на кмета
1Кристиан СаралиевГл. архитектчл.35, ал.1, т.102.04.18 г.файл декл.
2Станимир ТрендафиловСпециалист по сигурността, ОМП и ВОчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
3Катя ПетроваФинансов контрольор чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
4Иванка СтояноваГл. счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване” (КАПИО)
1Марияна ЦеноваДиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
2Катя МилановаГл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
3инж. Нели ВанковаГл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
4Ивалина ПетковаГл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
5Ирена НеноваСтарши експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
6Виолета СтоименоваСтарши счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
7Марина КрамарскаСтарши счетоводителчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
8Емилияна КърчоковаГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.02.20 г.
03.02.20 г.
файл декл.
файл декл.
9Стефка СтояноваГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
10Нели ЯневаСтарши специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.215.11.19 г.
15.11.19 г.
файл декл.
файл декл.
11Върба ГочеваСтарши специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
12Розалина ЕдреваСтарши специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.216.11.20 г.
10.12.20 г.
файл декл.
файл декл.
13Оксана Липова ГешеваСтарши специалистчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.213.06.22 г.
20.06.22 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция „Регионално развитие, архитектура, благоустрояване и околна среда“ (РРАБОС)
1инж. Здравка КироваГл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.213.07.20 г.
10.08.20 г.
файл декл.
файл декл.
2инж. Даниела ЛазароваГл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
3Ася ЖелезароваГл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
4Елка ДобреваГл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
10.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
5Галя БорисоваГл. експерт чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
6Тихомир ТодоровСпециалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.210.04.23 г.
12.04.23 г.
файл декл.
файл декл.
Дирекция „Ивестиционна политика, туризъм, култура, младежки дейности и спорт“ (ИПТКМДС)
1Десислава ЗлатеваДиректорчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.219.10.20 г.
19.10.20 г.
файл декл.
файл декл.
2Гачо ПетковГл. експертчл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.202.04.18 г.
09.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
3Ясенка Моллова-ИнджоваГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.210.08.20 г.
10.08.20 г.
файл декл.
файл декл.
4Христина Келисакиева-КолеваГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.04.18 г.
14.05.18 г.
файл декл.
файл декл.
5Росица ГенковаГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.203.02.20 г.
03.02.20 г.
файл декл.
файл декл.
6Жулиета ХристоваГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.207.02.22 г.
07.02.22 г.
файл декл.
файл декл.
7Деница КироваГл. специалист чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.204.02.21 г.
09.02.21 г.
файл декл.
файл декл.
8Мария АбаджиеваСчетоводител чл.35, ал.1, т.1, чл.35, ал.1, т.213.03.23 г.
10.04.23 г.
файл декл.
файл декл.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация