#   Бюджет
дата име тип KB
09.02.2017 г. Бюджет 2017 г. .rar 16706
13.02.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2017 г. .rar 1723
10.03.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-28.02.2017 г. .rar 1710
10.03.2017 г. Бюджетна прогноза 2017 г. .rar 235
14.03.2017 г. Второстепенни разпоредители 2017 г. .rar 26411
13.04.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2017 г. .rar 1243
21.04.2017 г. План за финансово оздравяване на Община Бяла, област Варна - 2017 г. .rar 9636
03.05.2017 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2017 г. .rar 1430
12.05.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2017 г. .rar 1240
12.05.2017 г. Отчет бюджет второстепенни разпоредители към 30.04.2017 г. .rar 20497
12.06.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2017 г. .rar 1242
12.07.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2017 г. .rar 1244
01.08.2017 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2017 г. .rar 1488
09.08.2017 г. Отчет бюджет второстепенни разпоредители към 30.06.2017 г. .rar 21225
11.08.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2017 г. .rar 1247
14.09.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2017 г. .rar 1247
14.09.2017 г. Бюджетна прогноза 2017 г. - II етап .rar 230
17.10.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2017 г. .rar 1248
01.11.2017 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2017 г. .rar 1486
15.11.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2017 г. .rar 1246
15.11.2017 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2017 г. .rar 1246
22.01.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2017 г. .rar 1253
13.03.2018 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2017 г. .rar 1492
30.10.2018 г. Приет годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС към 31.12.2017 г. .rar 10021

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация