#   Бюджет
дата име тип KB
08.02.2018 г. Бюджет 2018 г. .rar 17314
08.02.2018 г. Второстепенни разпоредители 2018 г. .rar 20901
08.02.2018 г. Бюджет 2018-първоначален план .rar 522
12.02.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2018 г. .rar 1568
12.02.2018 г. Заповед № РД 07 00-41/09.02.2018 г. - формула за разпределение на средствата във функция "Образование" за 2018 г. .pdf 3421
12.03.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-28.02.2018 г. .rar 1575
13.03.2018 г. Прогноза 2018 - І етап .rar 593
24.04.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2018 г. .rar 1230
02.05.2018 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2018 г. .rar 1276
11.05.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2018 г. .rar 1232
14.05.2018 г. Сборен баланс и Сборен отчет за приходите и разходите на община Бяла, област Варна към 31.12.2017 г. .zip 7875
12.06.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2018 г. .rar 1235
17.07.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2018 г. .rar 1202
30.07.2018 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2018 г. .rar 1272
13.08.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2018 г. .rar 1236
11.09.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2018 г. .rar 1233
13.09.2018 г. Прогноза 2018 - ІI етап .rar 531
30.10.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2018 г. .rar 1236
30.10.2018 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2018 г. .rar 1282
14.11.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2018 г. .rar 1244
14.12.2018 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.11.2018 г. .rar 1598
30.01.2019 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2018 г. .rar 1241
01.03.2019 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2018 г. .rar 1281
31.03.2019 г. Сборен баланс и Сборен отчет за приходите и разходите на община Бяла, област Варна към 31.12.2018 г. .zip 7875
20.09.2019 г. Приет годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС към 31.12.2018 г. .zip 4892

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация