#   Бюджет
дата име тип KB
14.02.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2020 г. .rar 1186
20.02.2020 г. Бюджет 2020 .rar 18439
12.03.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-29.02.2020 г. .rar 1228
30.03.2020 г. Бюджетна прогноза 2020 - І етап .rar 1124
31.03.2020 г. Обяснителна записка, баланс и отчет за приходите и разходите на Община Бяла, област Варна към 31.12.2019 г. .rar 17286
27.04.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2020 г. .rar 1238
30.04.2020 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.03.2020 г. .rar 1298
13.05.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2020 г. .rar 1243
19.06.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2020 г. .rar 1299
30.07.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2020 г. .rar 1298
30.07.2020 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.06.2020 г. .rar 1315
12.08.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2020 г. .rar 1307
15.09.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2020 г. .rar 1311
18.09.2020 г. Бюджетна прогноза 2020 - ІI етап .rar 425
28.10.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2020 г. .rar 1315
28.10.2020 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.09.2020 г. .rar 1324
13.11.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2020 г. .rar 1330
21.12.2020 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.11.2020 г. .rar 1333
31.01.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2020 г. .zip 1758
26.02.2021 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2020 г. .zip 1913
07.04.2021 г. Приет годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2020 г. .zip 6032

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация