#   Бюджет
дата име тип KB
22.02.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2021 г. .zip 1607
04.03.2021 г. Бюджетна прогноза 2021 - І етап .zip 282
05.03.2021 г. Бюджет 2021 .zip 5621
12.03.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-28.02.2021 г. .zip 1801
27.04.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2021 г. .zip 1854
29.04.2021 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.03.2021 г. .zip 1903
11.05.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2021 г. .zip 1867
14.06.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2021 г. .zip 1878
13.07.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2021 г. .zip 1824
02.08.2021 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.06.2021 г. .zip 1923
12.08.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2021 г. .zip 1821
12.08.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2021 г. - по разпоредители. .zip 4096
13.09.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2021 г. .zip 1732
13.10.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2021 г. .zip 1856
01.11.2021 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.09.2021 г. .zip 2013
08.11.2021 г. Бюджетна прогноза 2021 - ІI етап .zip 658
12.11.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2021 г. .zip 5121
13.12.2021 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.11.2021 г. .zip 1824
13.01.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2021 г. .zip 1907
07.03.2022 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2021 г. .zip 8862
01.06.2022 г. Приет годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2021 г. .zip 6587

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация