#   Бюджет
дата име тип KB
21.02.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2022 г. .zip 1925
15.03.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-28.02.2022 г. .zip 1646
21.04.2022 г. Бюджет 2022 г. .zip 14909
26.04.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2022 г. .zip 2507
29.04.2022 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.03.2022 г. .zip 1773
12.05.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2022 г. .zip 1859
17.06.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2022 г. .zip 1897
28.07.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2022 г. .zip 1878
29.07.2022 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.06.2022 г. .zip 4607
15.08.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2022 г. .zip 3608
16.09.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2022 г. .zip 1841
17.10.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.09.2022 г. .zip 1839
27.10.2022 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.09.2022 г. .zip 4978
27.10.2022 г. Бюджетна прогноза 2022 - ІI етап .zip 934
14.11.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.10.2022 г. .zip 2044
15.12.2022 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.11.2022 г. .zip 2119
07.02.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.12.2022 г. .zip 1876
24.02.2023 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2022 г. .zip 3351
04.09.2023 г. Приет годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.12.2022 г. .zip 5681

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация