#   Бюджет
дата име тип KB
24.02.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.01.2023 г. .zip 1813
25.04.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-28.02.2023 г. .zip 1829
25.04.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.03.2023 г. .zip 1813
25.04.2023 г. Бюджетна прогноза 2023 - І етап .zip 753
09.05.2023 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 31.03.2023 г. .zip 3329
11.05.2023 г. Разчети 2023 г. .zip 2613
22.05.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.04.2023 г. .zip 1808
15.06.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.05.2023 г. .zip 1943
09.08.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-30.06.2023 г. .zip 1926
09.08.2023 г. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС - 30.06.2023 г. .zip 2061
18.08.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.07.2023 г. .zip 1939
07.09.2023 г. Бюджет 2023 г. .zip 7035
20.09.2023 г. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС-31.08.2023 г. .zip 1967

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация