#   Отчети, съгласно чл.71 от Наредбата за компенсации
Бюджет Отчети, съгласно чл.71 от Наредбата за компенсации
Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС №163 от 2015 г., Обн. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 4 Юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 25 Септември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2022 г., доп. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023 г., изм. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023 г.

дата име тип KB
22.03.2023 г. Отчет за 2021 г. .pdf 1079
22.03.2023 г. Отчет за 2022 г. .pdf 1021

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация