#   Статии
05.11.2021
Община Бяла закупува ново оборудване за рибарското пристанище

Община Бяла започва изпълнението на нов и значим за града проект. Със средства от Европейския съюз ще бъде закупено ново оборудване за рибарското пристанище. Инвестицията е в размер на близо 390 хиляди лева и е финансирана от Програмата за морско дело и рибарство, мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от стратегията на „МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“.

Пристанище „Чайка“ в град Бяла е единственото рибарско пристанище в района на централното Черноморие. То е единствен пристан за рибарите от околните територии. В момента местата за домуване на рибарски кораби са ограничени и в не добро състояние. Морално остарели са и представляват риск, както за плавателните съдове така и за здравето на рибарите. От години нуждата от ново оборудване расте, но липсваха инструменти за финансиране. Благодарение на проект „Оборудване на рибарско пристанище „Чайка“ гр. Бяла“, съоръжението ще бъде осъвременено.
Настоящият проект ще изпълни първата фаза от необходимото оборудване на пристанището, а именно:

- закупуване и монтаж на 8 броя понтонни кейове с ширина 2,5 м и обща дължина от 96 м ;
- 4 броя пасарели;
- 20 броя фингери и 72 броя кнехт за швартоване с резистентност от 2,5 тона;
- 8 броя колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателните съдове;
- 20 бр. котва 1,5 м;
- 400 м вериги Ф20;
- 40 бр. шегели Ф20;

Новите понтони ще бъдат монтирани съгласно парцеларния план на пристанището. Очаква се до пролетта на следващата година оборудването да бъде доставено, монтирано и въведено в експлоатация.

Доставчикът на оборудването е избран след протекла процедура по ЗОП. На 29.10.2021 година бе сключен договор между Община Бяла и „Дийп Дайв Системс“ ЕООД за доставка и монтаж на оборудването.
С реализирането на настоящия проект ще се подобрят функционалността и експлоатационните характеристики на рибарското пристанище, ще се подобри инфраструктурата и качеството на услугите към местните рибари. Това ще създаде предпоставки за запазване на поминъка на местните рибари и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Сума на проекта: 389 988.62 лв.

Финансиране:
85% от ЕС - 331 490.33 лв.
15% НФ - 58 498.29 лв.Срок на приключване: 20.01.2023 г.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация