#   Статии
09.11.2021
Община Бяла обявява конкурс за Директор на "Социални дейности и услуги-гр. Бяла"

Общинска администрация Бяла, на основание чл. 89 , чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД 0700-744 от 09.11.2021 г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Директор на Социални дейности и услуги-гр. Бяла

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• изисквана минимална степен на завършено образование – бакалавър-
специалност : социални дейности; икономика; психология; здравен мениджмънт.
• години професионален опит: 3

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Управленска компетентност
- Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове
- Комуникационна компетентност
- Компютърна грамотност

Кратка характеристика на длъжността: Ръководи цялостната организационно-структурна и финансова дейност на дома за хора с физически увреждания, защитено жилище.

3. Начинът за провеждане на конкурса е интервю;

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Автобиография;

5. Документите следва да бъдат представени в деловодството на Община Бяла, област Варна с адрес: гр. Бяла, ул. “ Андрей Премянов” № 29 в срок до 10.12.2021г.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в сградата на Община Бяла на информационното табло на входа.

7.Минималния размер на основната заплата 1100.00 лева.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация