#   Статии
22.02.2022
Община Бяла обявява прием на документи по общинските програми за стипендии и награди

Община Бяла обявява прием на документи за стипендии и награди по програмите за финансово стимулиране на ученици и студенти – „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“. Право да кандидатстват за стипендията имат ученици и студенти постигнали висок успех през първи срок/ зимен семестър на учебната 2021/2022 година.

Общинска програма „Децата на Бяла“ цели да стимулира по-висок успех сред учениците от V до XII клас, обучаващи се в дневна форма на обучение. За стипендия могат да кандидатстват ученици от V до XII клас от ОУ „Отец Паисий“-град Бяла и ПГССГ-град Бяла, както и ученици с постоянен адрес на територията на община Бяла, учащи в училища извън общината, постигнали минимален успех „Отличен 5,50“.

1. Стипендии за висок успех са в размер:
• Успех „Отличен 6.00“ – 150 лв.;
• Успех „Отличен над 5.50“ - 100 лв.;

Втората мярка по тази програма цели да стимулира развитието на талантливи ученици, участвали на регионални, национални, европейски и национални прояви. По тази мярка могат да кандидатстват ученици от I до XII клас, класирали се на призови места в регионално, национални и международни конкурси и състезания.

2. Размер на финансовата награда „Децата на Бяла“ за постижения в областта на образованието, науката и изкуството:
• I място -150 лв.
• II място -120 лв.
• III място -100 лв.

Общинска програма „Успешни студенти“ цели да поощри висок успех при студентите от Община Бяла, постигнали минимален успех „Много добър 5,00“. Задължително е студентите да се обучават в редовна форма за образователна степен бакалавър, или магистър, ако за специалността няма бакалавърска програма. Студентите не трябва да имат прехвърлени условни изпити от предходни изпитни сесии. Студенти, жители на Община Бяла, които се обучават в университет извън страната или са на трансфер в чужд университет също могат да подадат документи за стипендия.

3. Размер на стипендиите за студентите
• За успех отличен 6.00 – 400 лв.
• За успех отличен 5.50 – 200 лв.
• За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

Втората мярка за студентите е „Успешни студенти – старт в кариерата“, която покрива семестриалните такси за цялото образование на студента, след сключен договор с Община Бяла. Условията по тази мярка са описани в чл. 3, ал. 2 от Програмата „Успешни студенти“. Кандидатстването по тази мярка се извършва след събеседване с назначена комисия.

Документите за кандидатстване, както и пълните Програми могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Бяла (приложени към настоящата публикация).

Заявления за стипендии за постигнат висок успех през първи учебен срок и зимен семестър ще се подават до 15 март 2022 година.

Заявленията, в комплект с изискуемите документи, се подават в Деловодството на общинска администрация. Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисията и списък с одобрените за стипендия и/или награда ще бъдат публикувани на сайта на общината.

Приложения:

Общинска програма „Децата на Бяла“ за 2022 г.

Заявление за кандидастване за стипендия или награда по програма „Децата на Бяла“


Общинска програма „Успешни студенти“ за 2022 г.

Заявление за кандидастване за студенстка стипендия по програма „Успешни студенти“

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация