#   Статии
20.12.2021
Архитект, археолог, преподавател по масови комуникации и фотограф ще селектират кандидатите-потребителите на Културния център в Бяла

В рамките на международен проект „КРЕАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ/ Развитие на културата и творческите индустрии в Черноморския басейн“, който е финансиран от „Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020“ Община Бяла ще създаде споделено работно пространство за творци и специалисти от креативните индустрии.

Креативният център в Бяла ще осигури безплатно работно пространство на творци и предприемачи от културните индустрии. Креативният център ще започне работа с 60 потребители, които ще бъдат селектирани от всички получени кандидатури. За селекцията на потребителите е формиран комитет, който ще проведе интервюта с всички кандидати. В комитета по подбор на кандидат-потребителите са включени арх. Кристиян Саралиев – главен архитект на Община Бяла, Снежанка Фотева – секретар на читалище „Пробуда – 1928“ и активен самодеец с над 20 година участие във фолклорни и естрадни певчески колективи, доц. Юрий Проданов – университетски преподавател по масови комуникации с богата практика в областта на медиите и печатната реклама, Деян Янчев – археолог и директор на Общински културен институт /музей/ град Бяла, Петър Петров –фотограф и специалист във аеро фото и видео заснемане.

Процесът на кандидатстване е максимално улеснен. Чрез сайта на Община Бяла може да се достъпи до специално разработен двуезичен електронен формуляр, който е необходимо да бъде попълнен от всеки кандидат. Формулярът следва да бъде придружен от портфолио на кандидата и текстова обосновка с какво конкретния потребител ще допринесе за развитието на общността и креативния център. След първоначалната селекция кандидатите ще бъдат разпределени по направления и членовете на Комитета за подбор ще определят 60-те потребители, които ще започнат работа в новото споделено работно пространство.
Освен използването на споделения офис и всички налични технически средства, в центъра ще бъдат организирани редица местни, регионални, национални и международни събития и обучения със свободен достъп след предварителна регистрация. Базови обучения по ключови теми, семинари, събития със социален характер за споделяне на опит, изложби и най-важното 2 международни творчески конференции. Експерти от различни дисциплини, креативни личности, предприемачи и дизайнери ще имат възможност да работят заедно и ще имат възможност да изложат продуктите и услугите, които произвеждат/проектират в поне 5 държави през планираните дебютни дни, творчески срещи и други събития.

Проектът Crea Centers ще допринесе за развитието на потенциала творческите индустрии в Черноморския регион. Crea Center Бяла ще бъде превърнат в място за среща на творци и предприемачи, за провеждане на обучения и конференции, за работа в споделена работна среда и обмяна на международен опит. По този начин ще се създаде сътрудничество, синергия и силна мрежа между креативни личности и бизнес.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация