#   Статии
16.05.2022
Ограничаване на движението по ул. "Господин Милушев"

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица „Господин Милушев от о.т. 4 до о.т. 48“, Ви уведомяваме, че процедурата по изпълнение на строително - монтажните работи на обекта е прекратена по искане на избрания изпълнител, с който Община Бяла е имала сключен договор.

Въз основа на горното, предвид настъпващия летен туристически сезон, осигуряване на безпрепятствено ползване на имотите от населението и с оглед на тяхната безопасност, както и опасността от непрекъснато запрашаване на въздуха, възникна спешна необходимост от предприемане на неотложни действия по извършване на асфалтовите работи по улица "Господин Милушев". Община Бяла е изпратила писмо до Управляващия орган - Държавен фонд "Земеделие" с искане за съгласуване на процедура за избор на нов изпълнител, но до настоящия момент нямаме отговор.

Докато не бъде получен съгласувателен документ за завършване на строително - монтажните работи на обекта, след избор на нов изпълнител, Ви уведомяваме, че улицата ще бъде затворена от 16. 05. 2022 г., поради това че тя представлява строителен обект и докато обекта не се завърши неговото ползване не е разрешено. Достъп до жилищните имоти ще може да се осъществява от улица „Аврам Гачев“. Обслужването на съдовете за битови отпадъци ще продължи по утвърдения график за месец май.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация