#   Статии
16.09.2022
Покана за публично обсъждане актуализацията на тригодишната бюджетна прогноза за 2023 – 2025 година- II етап в частта за местни дейности

На основание чл.84, ал.6 от ЗПФ, Кметът на община Бяла, област Варна кани ръководителите бюджетни звена, гражданите, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на актуализацията на тригодишната бюджетна прогноза за 2023 -2025 година.

Становища и предложения могат да се представят писмено в деловодството на Община Бяла, ул. Андрей Премянов 29, в работни дни или на имейл адрес: [email protected]

Обсъждането ще се проведе на 23.09.2022 година от 10:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация гр. Бяла, улица Андрей Премянов 29.

Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г.

Прогноза приходи II етап

Прогноза разходи II етап
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация