#   Статии
30.11.2022
Обществен дебат за съдържание на ЗЕЛЕНА ХАРТА по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“

На 29.11.2022 г. в заседателната зала на „ОКИ- Музей гр. Бяла“ се проведе обществен дебат за съдържание на ЗЕЛЕНА ХАРТА по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. На дебата взеха участие представители на НПО и на община Бяла.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация