#   Статии
20.12.2022
Изготвени препоръки по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“

В изпълнение на поставените задачи и цели Дейност 1- Разработване на препоръки до общинската администрация и ЗЕЛЕНА ХАРТА - КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО на проекта „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“, партньорите по проекта – Община Бяла и Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, систематизираха изводите, констатации и предложенията на участниците в проведените проучвания и дебати и отправените към общинска администрация Бяла ПРЕПОРЪКИ, в следните документи:
- ПРЕПОРЪКИ към местната власт за отчитане нагласите, нуждите и тесните места във взаимодействието съвместната общност;
- ПРЕПОРЪКИ към местната власт за ползата от публично - частното партньорство в процеса на определяне и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво.

Може да се запознаете с техния текст, тук.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация