#   Статии
05.04.2023
Започва приемът на документи за стипендии

Започва приемът на документи за стипендиите по общинските програми „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“ за първи срок и първи семестър на учебната 2022/2023 година. Кандидатстването е отворено за всички ученици и студенти от Община Бяла, които са постигнали високи резултати в училище или в университета, както и за тези, които се проявяват в други области, свързани с науката, изкуството или спорта.

Общинска програма „Децата на Бяла“ цели да стимулира по-висок успех сред учениците от V до XII клас, обучаващи се в дневна форма на обучение. За стипендия могат да кандидатстват ученици от V до XII клас от ОУ „Отец Паисий“-град Бяла и ПГССГ-град Бяла, както и ученици с постоянен адрес на територията на община Бяла, учащи в училища извън общината, постигнали минимален успех „Отличен 5,50“.

Стипендиите за висок успех са в размер:
• Успех „Отличен 6.00“ – 150 лв.;
• Успех „Отличен над 5.50“ - 100 лв.;

Разработена е допълнителна мярка по тази програма, която цели да стимулира развитието на талантливи ученици, участвали на регионални, национални, европейски и национални конкурси и състезания. По тази мярка могат да кандидатстват ученици от I до XII клас, класирали се на призови места в регионално, национални и международни конкурси и състезания.

Размер на финансовата награда „Децата на Бяла“ за постижения в областта на образованието, науката и изкуството:
• I място -150 лв.
• II място -120 лв.
• III място -100 лв.

Втората общинска програма „Успешни студенти“ цели да поощри висок успех при студентите от Община Бяла. Финансовата подкрепа се отпуска на студенти, постигнали минимален успех „Много добър 5,00“. Задължително е студентите да се обучават в редовна форма за образователна степен бакалавър, или магистър, ако за специалността няма бакалавърска програма. Студентите не трябва да имат прехвърлени условни изпити от предходни изпитни сесии. Студенти, жители на Община Бяла, които се обучават в университет извън страната или са на трансфер в чужд университет също могат да подадат документи за стипендия.

Размер на стипендиите за студентите
• За успех отличен 6.00 – 400 лв.
• За успех отличен 5.50 – 200 лв.
• За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

Втората мярка за студентите е „Успешни студенти – старт в кариерата“, която покрива семестриалните такси за цялото образование на студента, след сключен договор с Община Бяла. Условията по тази мярка са описани в чл. 3, ал. 2 от Програмата „Успешни студенти“. Кандидатстването по тази мярка се извършва след събеседване с назначена комисия.

Документите за кандидатстване, както и пълните Програми могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Бяла (приложени към настоящата публикация).

Заявления за стипендии за постигнат висок успех през първи учебен срок и зимен семестър ще се подават до 28 април 2023 година. Заявленията, в комплект с изискуемите документи, се подават в Деловодството на общинска администрация. Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисията и списък с одобрените за стипендия и/или награда ще бъдат публикувани на сайта на общината.


Общинска програма „Децата на Бяла“ за 2023 г.

Заявление за финансово подпомагане по програма „Децата на Бяла“


Общинска програма „Успешни студенти“ за 2023 г.

Заявление за финансово подпомагане по програма „Успешни студенти“

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация