#   Статии
08.09.2023
Проучване за подобряване на средата за живот в Община Бяла

Уважаеми дами и господа, жители и гости на град Бяла,

Община Бяла е допустим кандидат съгласно единните указания за кандидатстване с концепции за интегриран териториални инвестиции (ИТИ). Концепцията за ИТИ представлява интегриран териториален подход, който цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между местните власти и местната общност. Подходът е изцяло нов и дава много възможности за териториално развитие и за работа в партньорство между общината и частния сектор.
Общинска администрация Бяла е в процес на разработване на Концепцията в секторите:
• Транспорт;
• Здравеопазване;
• Туризъм;
• Околна среда;
• Образование;
• Местна икономика и бизнес.

С цел идентифициране на нуждите и очакванията на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор относно подобряване на средата за живот в Община Бяла и разработваната от Община Бяла Концепция за интегрирана териториална инвестиция (КИТИ), Ви молим да подпомогнете събирането на информация като попълнете кратка анонимна анкета, намираща се в следния линк:
https://us10.list-manage.com/survey?u=220ccd00cd2be94b420677a20&id=f7ccc64a8f&e=*|UNIQID|*

Благодарим за отделеното време!
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация