#   Статии
02.11.2023
Провеждане на тестове за техническа годност на система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.
Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.
Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове, съгласно следния план-график:

16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен);
29.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (Национален тест).


Тестовото съобщение се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация