#   Статии
10.04.2024
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА – 2024

Община Бяла стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, притежаващи качества като: креативност, организаторски умения, толерантност, отговорност, ангажираност към общи каузи, активност, умения да мотивират и обединяват децата от съответната област. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:
1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Община Бяла кани всички деца, които желаят да се включат в Съвета на децата, да входират в срок до 24.05.2024 г. попълнени своите документи – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо в деловодството на Община Бяла, или да ги изпратят на имейл: [email protected].

Допълнителна информация: Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Документи:
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Процедура за избор на членове на съвета на децата
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация