#   Статии
13.05.2024
Налагане на административно наказание при установяване на нарушения в изпълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание Раздел IV, чл.20. ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, ръководителите на фирми, учреждения и организации, на здравни, социални, учебни и други заведения, както и собствениците и наемателите на търговски обекти, жилищни сгради и недвижими имоти и гражданите са длъжни да поддържат в приличен вид сградите, дворовете и оградите, както и околоблоковите пространства, терените и площите пред тях, както и да поддържат чистотата на прилежащите тротоари и зелени площи в границите и районите около собствените или наети имоти и терени до уличното платно.

Във връзка с гореописаното, уведомяваме гражданите на гр. Бяла, че е необходимо в най-кратък срок да организират окосяването на зелените площи пред притежаваните от тях имоти, както и премахването от тротоарите, улиците и зелените площи на стоки, амбалажи, строителни материали, дърва за огрев, машини, инвентар и отпадъци от всякакъв вид.

При извършване на проверки от служители при Общинска администрация – Бяла и установяване на нарушения по Наредбата, на нарушителите ще бъде наложено административно наказание по чл.78 ал.1от Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, а именно:
1. при първо нарушение – глоба от 50 до 300 лв.
2. при второ и следващо нарушение - глоба от 300 до 500 лв.

Съобщение
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация