#   Статии
12.06.2024
КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

На 25.06.2024 г. (вторник) Община Бяла и „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
Мобилният събирателен пункт ще работи от 10.00 до 16.00 часа на паркинга пред сградата на Община Бяла.

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
• Живак и живаксъдържащи уреди - живак, живачни термометри и др. уреди съдържащи живак;
• Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;
• Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, химикали;
• Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората и замърсява околната среда, поради което призоваваме гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация