#   Статии
30.04.2009
Проведено социологическо проучване

През месец април приключи дейността «Провеждане на социологическо проучване и анализ на данните, които ще се обработват и предоставят» по проект „Повишаване капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни чифлик”, изпълняван в парньорство от сдруженията „ДНЕСС” и „Форум гражданско общество”. Резултата от нейното осъществяване е наличието на Изследователски отчет, който представя ситуация в региона, нуждата от информация и акцентите какво да се включи в базата данни. Този отчет ще служи като информационна база за последващи действия по проекта. Въз основа на представените данни и констатации може да се направи извод, че съществува висока степен на ангажираност на представителите на СГО към процесите от социално-икономическо естество в общините Комуникацията и сътрудничеството между СГО и местна власт са на много добро ниво. Очертани са направленията на бъдещо сътрудничество по общини. Следва да се работи по посока на оптимизиране на каналите за трансфер на информация от общинската администрация към представителите на СГО.
Резултатите от направените проучвания сочат, че общинската администрация в изследваните общини следва да концентрира своите усилия за подобряване на качеството на предоставяната информация в следните три разреза: «пълнота», «точност», «навременност».
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация