#   Статии
01.07.2011
Продължава изпълнението на проект за домашни помощници в община Бяла

Продължава изпълнението на проект BG051PO001-5.2.07-0054-С-0001 “Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла” по схема BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 3.
Назначени са 20 домашни помощници, които да се грижат за 40 възрастни, самотноживеещи и хора с увреждания.
Дейността на домашните помощници се извършва по утвърден график по 4 часа дневно за всеки потребител.
Извършени са 2 обучения на домашните помощници и ежемесечно с тях се извършват социални консултации.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация