#   Статии
31.10.2014
85 души в община Бяла получават храна от обществена трапезария


От началото на месец октомври 85 жители на община Бяла ползват услугата „обществена трапезария“. Най-много са хората в гр. Бяла – 29, 19 са потребителите в с. Господиново, 18 в с. Дюлино, 12 в с. Попович и 7 в с. Горица. Потребителите са:

 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

 Скитащи и бездомни деца и лица.

Финансирането на услугата обществена трапезария се осъществява от Фонд „Социална закрила“ и от бюджета на Община Бяла.
Подборът на потребителите, включени в списъка на обществена трапезария, се осъществява от комисия на местната администрация с участието на представител на дирекция Социално подпомагане.
Реализирането на дейностите по социалната услуга „Обществена трапезария“ включват предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. Обособени пунктове, в които храната се раздава. По изключение приготвената в обществената трапезария храна може да бъде предоставена за консумация в дома, когато потребителя има здравословни проблеми или е лице с увреждания.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация