#   Статии
16.01.2015
184 ученици в ОУ„ Отец Паисий“ гр. Бяла са обхванати по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

И тази учебна година в ОУ „Отец Паисий“ гр. Бяла продължава работата по проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, осъществяван с финансовата подкрепа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът на проекта бе удължен до 30 юни 2015 г. През учебната 2014-2015 година в проекта са обхванати 184 ученици от І до VІІІ клас, като са формирани 7 полуинтернатни групи.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. Една от основните цели на целодневния образователен процес е да се намали отпадането на ученици и да се повиши качеството на обучение.

По проекта са осигурени обзавеждане на класните стаи с ученически маси и столове, килими, мека мебел, бели дъски, учителски бюра и столове. Осигурени са много опознавателни игри и материали, с които работят учениците в часовете по интереси и активен отдих и спорт. Освен заплати на педагогическия персонал, безплатно доставени пособия, материали и ученическо оборудване по проекта са покрива и част от издръжката на училището.

Според учителите тази програма е голямо облекчение за родителите. Те са спокойни, защото знаят, че децата им са в училище и са добре подготвени за следващия учебен ден. А децата с удоволствие се включват в разнообразните часове по интереси, които са предоставени по проекта.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация