преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 20°  /  мин. C° 10°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Статии
26.03.2015
Приключи проекта за обновяване на ВиК инфраструктурата в град Бяла

Община Бяла приключи проект „Подобряване на екологичното състояние на гр. Бяла, чрез изграждане и реконструкция на инженерната инфраструктура на град Бяла, зона за вилен и курортен туризъм „Чайка” и местност „Глико”., финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритента ос 1, схема за предоставяне на финансова помощ №BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” Ще припомним, че началото на проекта бе дадено на 26.06.2012 г. Общата му стойност е 11 718 746, 68 лв., от които Кохезионният фонд предоставя 9 019 684, 94 лв, националното съфинансиране е в размер на 2 254 921,24 лв., а финансовото участие на Община Бяла е 444 140, 50 лв.”
Проектът включи четири основни инвестиционни компонента:
-Компонент 1 – “Водоснабдителна и канализационна мрежа Зона за вилен и курортен отдих (ЗВКО) “Чайка” гр. Бяла”;
-Компонент 2 – “Водоснабдителна и канализационна мрежа и новопроектирана КПС в местност “Глико” гр. Бяла;
-Компонент 3 – “Новопроектирана КПС, тласкател и битова канализация кв.130 и кв.135 – гр. Бяла.”;
-Компонент 4 – Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа вътрешни квартали и улици на гр. Бяла.” Строително-монтажните работи по инвестиционните компоненти на проекта се изпълниха на инженеринг. Реализацията на проекта допринесе за подобряване качеството на живот на населението в Община Бяла чрез осигуряването на здравословна и благоприятна среда за живот, повишават възможностите за инвестиции, и се спомага за реализацията на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., както и стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка обобщи кметът на общината г-н Анастас Трендафилов обобщи по време на заключителната пресконференция.
инж. Коста Стоянов, ръководител на проекта съобщи, че с осъществяването на проекта се постигат конкретни социално-икономически цели а именно:
- Предотвратяване изхвърлянето на непречистени води на 10 233 е. ж. на гр. Бяла чрез отвеждане до ПСОВ «Обзор – Бяла»;
- Осигуряване достъп на 4107 жители на населеното място до канализационни услуги, предотвратяване замърсяването на почвата и подпочвените води;
- Осигуряване на надеждно включване на 4 254 реални жители на града към новоизградената и реконструирана водопроводна мрежа и главни водопроводни клонове;
- Подобряване на качеството на услугите, чрез рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа;
- Постигнати резултати от реализацията на проекта:
- - Новоизградена битова канализационна мрежа (вкл. колектори) – 13 156 метра;
- - Новоизградена дъждовна канализационна мрежа (вкл. колектори) – 3 155,63
- - Новоизградени КПС – 2 броя;
- - Новоизградена водопроводна мрежа – 8 808 метра;
- - Реконструирана водопроводна мрежа – 1 835,50 метра.
Автор: Връзки

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация