#   Статии
17.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,
На 21.07.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала на Община Бяла ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла” - договор М13-22-42/29.07.2014г., финансиран по
Оперативна програма „ Административен капацитет” с финансовата подкрепа на ЕС и ЕСФ


Венелин Миланов
Ръководител проект
Автор: Венелин Миланов - Ръководител проект

 

© Община Бяла 2006-2022
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация