#   Статии
22.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР).

От 22.01.2016г. до 26.01.2016г. се приемат заявления от медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“, които могат да извършват професионални дейности, отпределени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011г. и желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“.

Заявленията се подават при администратора на проекта.
Автор: Христина Келисакиева

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация