#   Статии
25.01.2016
Покана за свикване на заседание на Управителния съвет на “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”

П О К А Н А

за свикване на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла”


Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла”, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, свиква заседание на Управителния съвет на 30.01.2016 г. от 09,00 ч. Заседанието ще се проведе в гр. Долни чифлик, пл. „Тича” № 1 – Заседателна зала на Община Долни чифлик при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Възлагане на правомощия на Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла” за подписване на Договори за „ОП“ в изпълнение на Договор № РД 50-213 от 07.12.2015 г. от ПРСР – след гласуване.
2.Разглеждане на заявления за прием на нови членове на Общото събрание.
3.Разни.АСЕН ТАШЕВ
Председател на Управителния съвет23.01.2016 г.
с. Старо Оряхово
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация