#   Статии
30.12.2015
Набиране на служители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

ОБЯВА

проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001
Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна


на основание Заповед №РД НЖ 0082з-3/30.12.2015 г. на Кмета на Община Бяла

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

1.ДЛЪЖНОСТ: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Свободни места: 11
Дата за постъпване на работа: 01.02.2016 г.
Място на работа: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Изисквания:
• Образование – минимум завършено основно образование;
• Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни възрастни самотни хора, младежи и деца, които не могат да се грижат сами за себе си.
Други: Предишен опит в дейността и по подобни проекти е предимство
Работно време: пълно
Срок на дейността: до 31.12.2017 г.
Начална дата за прием на заявления: 04.01.2016 г.
Срок: постоянен
За първоначалното класиране заявления ще се приемат до 25.01.2016 г.

2. ДЛЪЖНОСТ: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
Свободни места: 18
Дата за постъпване на работа: 01.03.2016 г.
Място на работа: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Изисквания:
• Образование – минимум завършено основно образование;
• Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни възрастни самотни хора, младежи и деца, които не могат да се грижат сами за себе си.
Други: Предишен опит в дейността и по подобни проекти е предимство
Работно време: пълно
Срок на дейността: до 31.12.2017 г.
Начална дата за прием на заявления: 25.01.2016 г.
Срок: постоянен
За първоначалното класиране заявления ще се приемат до 12.02.2016 г.

3. ДЛЪЖНОСТ: ПСИХОЛОГ
Свободни места: 1
Дата за постъпване на работа: 01.02.2016г.
Място на работа: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Изисквания:
• Минимум завършено висше образование;
• Сертификат, специалност за извършване на съответната дейност;
• Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни възрастни самотни хора, младежи и деца, които не могат да се грижат сами за себе си.
Други: Предишен опит в дейността и по подобни проекти е предимство
Работно време: 4 часа;
Срок на дейността: до 31.12.2017 г.

Начална дата за прием на заявления: 04.01.2016 г.
Срок: 25.01.2016 г.

4. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Свободни места: 1
Дата за постъпване на работа: 01.02.2016г.
Място на работа: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Изисквания:
• Минимум завършено висше образование;
• Сертификат, специалност за извършване на съответната дейност;
• Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
• Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни възрастни самотни хора, младежи и деца, които не могат да се грижат сами за себе си.
Други: Предишен опит в дейността и по подобни проекти е предимство
Работно време: пълно
Срок на дейността: до 31.12.2017 г.
Начална дата за прием на заявления: 04.01.2016 г.
Срок: 25.01.2016 г.

Заявленията се подават на адрес: гр. Бяла област Варна ул. „Андрей Премянов“ 29, деловодството на Община Бяла.
Необходими документи:
• Заявление за назначаване;
• Документ за самоличност на лицето– за справка;
• Декларация по закона за личните данни;
• Декларация за продължителност на периода, в който кандидата е безработен;
• Копие на диплома за завършено образование;
• Насочващо писмо за заемане на работно място от Дирекция Бюро по труда, /ако е приложимо/
• Автобиография

С кандидатите ще се проведе интервю и ще се извърши класиране от комисия.

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация