#   Статии
03.02.2016
стартира дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

На 01.02.2016 г. стартира дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект проект BG05M9OP001-2.002-0082-C001
Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Бяла област Варна.
Назначени са 11 домашни помощници които се грижат за 23 потребители на услугата. Освен това центърът разполага със социален работник.
Основните услуги които се предоставят към центъра са:
1. Текущо почистване
2. Поддържане личната хигиена на потребител
3. Хранене - поммощ при подготовката на храна, както и при хранене
4. Битови услуги
5.Предоставя еднократни социални услуги по молба на потребителя
6. Подпомагане потребителя за достъп до медицински услуги и подобряване цялостното му здравословно състояние
7. Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация