#   Статии
09.01.2017
Ваканцията на учениците в Община Бяла продължава

Със Заповед на Кмета на Община Бяла ваканцията на учениците в Община Бяла се удължава. Обявени да неучедни са дните от 9 до 11 януари /от понеделник до сряда/ 2017 година.

Текст на Заповедта:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образованиеН А Р Е Ж Д А М :

Определям за неучебни за училищата на територията на Община Бяла дните от 09 до 11 Януари 2017 година / понеделник - сряда / включително, поради лошата метеорологична обстановка.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Костадин Самарджиев – Зам.Кмет на Община Бяла.

Копие от заповедта да се връчи на РУО – Варна, на директорите на училищата за сведение и изпълнение.Заповед № РД 0700-8/ 09.01.2017
Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация