#   Статии
01.09.2016
Топъл обяд за 100 лица в затруднено положение в Община Бяла

100 лица в затруднено социално положение в Община Бяла получават безплатен топъл обяд по социален проект, изпълняван от местната администрация. Проектът „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла 2016“ се реализира по операция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от „Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица“.
Реализацията на проекта, чрез функционирането но обществена трапезария е насочена към нуждаещи се лица, в риск от бедност в Община Бяла. Дейността обхваща 100 жители на града и общината, които са на месечно подпомагане; с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи възрастни; получаващи минимални пенсии или скитащи се и бездомни. Услугата се предоставя на хората в нужда от 01 октомври 2016 год. до 30 април догодина. Всеки работен ден бенефициентите по проекта получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Храната за потребителите на обществената трапезария се приготвя ежедневно в стола на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Бяла, чийто персонал е с дългогодишен опит в предоставянето на подобна социална услуга. Със специализиран автомобил се отвежда до обособените пунктове, в които се раздава храната.
На потребителите се предоставя разнообразно седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
През целия период на проекта са предвидени съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
Социалната политика на Община Бяла е насочена към осигуряване на по-добри условия за живот на хората в неравностойно положение. С безспорен ефект са социалните проекти, които общинската администрация изпълнява.

Автор: Връзки с обществеността и медии

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация